Voorwaarden

Lesreglement

 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging waar P3Tennis de lessen verzorgd.
 • Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 5 tot 10 minuten inspelen, warming-up of uitspelen. Bij privéles bestaat de duur uit 30 of 60 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
 • Tijdens nationale en regionale vakanties en/of feestdagen zal er in principe geen training plaatsvinden, tenzij door de vereniging, trainer en cursist anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Trainingen die uitvallen door feestdagen zullen bij facturatie in mindering worden gebracht.
 • De trainer zorgt voor alle benodigde lesmaterialen, een racket en passende kleding en schoenen is de verantwoordelijkheid van de cursist.
 • Trainingen die worden gemist zijn voor eigen rekening. Er mag in overleg met de trainer een vervanger komen mits gelijk niveau en lid van de vereniging.
 • Bij een lescyclus die door de cursist voortijdig zal worden afgebroken zal er geen restitutie plaats vinden. De cursist mag wel een vervanger regelen voor de resterende lessen, waarbij eventuele financiële gevolgen onderling mogen worden opgelost.
 • Indien de trainer is verhinderd door welke oorzaak dan ook, zal de training worden gegeven door een vervanger of worden ingehaald op een moment want daarvoor is gepland en anders een moment in overleg met de cursisten.
 • Indien door externe omstandigheden, bijvoorbeeld het weer, er niet kan worden getraind dan zal de eerste les worden ingehaald, de tweede is voor eigen rekening, een derde zal worden ingehaald een vierde is voor eigen rekening. Een eenmaal begonnen les geldt als een gegeven les en zal niet meer worden ingehaald. Geplande inhaallessen die door het weer geen doorgang kunnen vinden zullen niet meer worden ingehaald.
 • De inschrijving zal plaatsvinden via de website van P3Tennis. Tijdens het indelen behouden wij het recht u niet in te delen als blijkt dat er geen passende groep te realiseren is.
 • Uiterlijk 1 week voor aanvang, ontvangt de cursist de indeling voor de trainingen.
 • P3Tennis behoudt de mogelijkheid om de grote van een groep aan te passen en met een voorstel te komen naar de cursisten om of de tijd van de les aan te passen, of het verschuldigde lestarief aan te passen.
 • Bij aanvang van de lessen dient het verschuldigde lestarief overgemaakt te zijn aan P3Tennis.
 • Alle informatie over lesduur en tarieven zijn onder voorbehoud van druk- en/of schrijffouten. P3Tennis heeft het recht om bij eventuele druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren en zal de cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • P3Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de trainingen, noch diefstal en/of beschadiging van goederen.

Privacy voorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie en daarvoor gelden de volgende voorwaarden. Klik op de titel voor details.
Do you want to read these conditions in English, please first go to pagina Inloggen and press the American-flag.