Voorwaarden

Lesreglement P3 Tennis & Padel

Lessen

 • De lessen zijn uitsluitend voor leden van de vereniging waar P3 Tennis & Padel de lessen voor verzorgt.
 • Voor het volgen van tennislessen moet de cursist bij de betreffende vereniging tennislid zijn, en voor het volgen van padellessen padellid zijn.
 • Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 5 tot 10 minuten inspelen, warming-up of uitspelen. Bij privéles bestaat de duur uit 30 of 60 minuten.
 • De lessen worden wekelijks gegeven op een vast tijdstip.
  Tijdens nationale en regionale vakanties en/of feestdagen vindt er in principe geen training plaats, tenzij door de vereniging, trainer en cursist anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan het inhalen van uitgevallen lessen.
 • Trainingen die uitvallen door feestdagen worden bij facturatie in mindering gebracht.
 • De trainer zorgt voor alle benodigde lesmaterialen. Een racket, passende kleding en schoenen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Inschrijven voor lessen

 • Cursisten schrijven zich in via het inschrijfformulier op de website van P3 Tennis & Padel.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 • Tijdens het indelen behouden wij het recht de cursist niet in te delen, als blijkt dat er geen passende groep te realiseren is. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de cursist in een passende groep te plaatsen.
 • Zodra de cursist is ingedeeld, is de cursist betalingsverplichting en verklaart de cursist zich akkoord met het lesreglement van P3 Tennis & Padel.
 • Uiterlijk een week voor aanvang van de lessen, ontvangt de cursist de indeling voor de trainingen.
 • P3 Tennis & Padel behoudt de mogelijkheid om de grote van een groep aan te passen en met een voorstel te komen naar de cursisten om of de tijd van de les aan te passen, of het verschuldigde lestarief aan te passen.
 • Bij aanvang van de lessen dient het verschuldigde lestarief overgemaakt te zijn aan P3 Tennis & Padel.

Verhindering of uitval van lessen

 • Trainingen die worden gemist, zijn voor eigen rekening. De cursist zoekt hiervoor een vervanger. De vervanger moet lid zijn van de vereniging en van gelijk niveau zijn. De cursist overlegt hierover met de trainer.
 • Bij een lescyclus die door de cursist voortijdig wordt afgebroken, vindt geen restitutie plaats. De cursist mag wel een vervanger regelen voor de resterende lessen, waarbij eventuele financiële gevolgen onderling worden opgelost.
 • Als de trainer is verhinderd door welke oorzaak dan ook, gelden de volgende regels:
  • De training wordt door een lesbevoegde vervanger gegeven.
  • De training wordt ingehaald op een moment wat daarvoor gepland is.
  • De training wordt in overleg met de cursisten op een ander moment ingehaald.
 • Als door externe omstandigheden, bijvoorbeeld het weer, er niet kan worden getraind, gelden de volgende regels:
  • De eerste les wordt ingehaald, de tweede is voor eigen rekening, een derde wordt ingehaald en een vierde is weer voor eigen rekening.
  • Een eenmaal begonnen les geldt als een gegeven les en wordt niet meer ingehaald.
  • Geplande inhaallessen die door het weer geen doorgang kunnen vinden, worden niet meer ingehaald.
 • In een lesreeks van 10 lessen zijn er maximaal 2 inhaallessen. Uiteraard doet de trainer zijn uiterste best om zoveel mogelijk uitgevallen lessen in te halen.

Overig

 • Alle informatie over lesduur en tarieven zijn onder voorbehoud van druk- en/of schrijffouten. P3 Tennis & Padel heeft het recht om bij eventuele druk- en/of schrijffouten te corrigeren en zal de cursisten hiervan op de hoogte brengen.
 • P3 Tennis & Padel is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de trainingen, noch diefstal en/of beschadiging van goederen.

Vragen 

Stuur een mail naar training@tvuitwijk.nl en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

Privacy voorwaarden

Wij maken gebruik van PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie en daarvoor gelden de volgende voorwaarden. Klik op de titel voor details.
Do you want to read these conditions in English, please first go to pagina Inloggen and press the American-flag.